Thủ tướng Chính phủ yêu cầu

Thủ tướng chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện

Thủ tướng chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường tiết kiệm điện.