TV& VIDEO

thử vàng

12.000 đồng cho một lần thử tuổi vàng tại Đồng Nai

12.000 đồng cho một lần thử tuổi vàng tại Đồng Nai

VTV.vn - Với máy móc hiện đại, mỗi lần người dân đến thử vàng tại Đồng Nai sẽ có mức phí từ 12.000 đồng đến 30.000 đồng.