Chùm ảnh siêu bão Neoguri đổ bộ vào Nhật Bản

-Thứ ba, ngày 08/07/2014 19:55 GMT+7

  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_08/Neoguri-1.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_08/Neoguri-2.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_08/Neoguri-3.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_08/Neoguri-4.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_08/Neoguri-5.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_08/Neoguri-6.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_08/Neoguri-7.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_08/Neoguri-8.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_08/Neoguri-9.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_08/Neoguri-10.JPG

Hàng trăm nghìn người Nhật Bản được khuyến cáo đi trú ẩn khi bão Neoguri tràn qua đảo Okinawa ở phía nam. Dưới đây là một số hình ảnh cơn bão Neoguri đổ bộ qua đảo Okinawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN MỚI