Những biểu tượng Ngựa độc đáo mừng Tết Giáp Ngọ

-Thứ hai, ngày 03/02/2014 11:05 GMT+7

 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/vananh/2014_02_03/133090168_13913848787811n.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/vananh/2014_02_03/133090168_13913848789531n.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/vananh/2014_02_03/133090168_13913848791251n.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/vananh/2014_02_03/133090168_13913848792961n.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/vananh/2014_02_03/133090168_13913848793741n.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/vananh/2014_02_03/133090168_13913848794371n.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/vananh/2014_02_03/chinese-new-year-1_2807139k.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/vananh/2014_02_03/chinese-new-year-1_2807144k.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/vananh/2014_02_03/chinese-new-year-1_2807147k.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/vananh/2014_02_03/download.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/vananh/2014_02_03/download%20(1).jpg

Hình ảnh các chú ngựa chào mừng Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ được trang hoàng khắp nơi với muôn vẻ hình dạng, màu sắc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN MỚI

  Giao diện thử nghiệm VTVLive