Thư viện soi chiếu enzyme

Trung Quốc xây dựng thư viện soi chiếu enzyme lớn nhất thế giới

Trung Quốc xây dựng thư viện soi chiếu enzyme lớn nhất thế giới

VTV.vn - Trung Quốc đã xây dựng thư viện soi chiếu enzyme lớn nhất thế giới liên quan đến ung thư.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive