TV& VIDEO

thu vượt ngân sách

Chính phủ chưa điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng

Chính phủ chưa điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng

VTV.vn-Chính phủ sẽ chưa điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng mà sẽ nỗ lực hết sức trên cơ sở thực tiễn và khoa học để nỗ lực đạt được các chỉ tiêu Trung ương Đảng và Quốc hội đã đề ra.