TV& VIDEO

thuận theo

Quốc hội Crimea thông qua tuyên bố độc lập

Quốc hội Crimea thông qua tuyên bố độc lập

Ngày 11/3, Quốc hội nước Cộng hòa tự trị Crimea tại Ukraine đã thông qua tuyên bố về nền độc lập của mình.