TV& VIDEO

thúc đẩy du lịch

Pháp đầu tư 10 triệu Euro nhằm thúc đẩy du lịch

Pháp đầu tư 10 triệu Euro nhằm thúc đẩy du lịch

VTV.vn - Pháp sẽ đầu tư 10 triệu Euro nhằm thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh đất nước.