TV& VIDEO

thúc đẩy kinh tế

Chính sách hạn chế người nhập cư vào Anh bị phản đối

Chính sách hạn chế người nhập cư vào Anh bị phản đối

Chính sách cấm người nhập cư từ EU không có việc làm vào Anh đã gặp phải sự phản đối của nhiều nước thành viên EU.