thực hiện lệnh bắt khẩn cấp

Giao diện thử nghiệm VTVLive