TV& VIDEO

thực thi nhiệm vụ

Mỹ công bố kế hoạch hỗ trợ Liberia dập dịch Ebola

Mỹ công bố kế hoạch hỗ trợ Liberia dập dịch Ebola

Chính quyền Mỹ đã lên kế hoạch triển khai hơn 1.000 binh sỹ tới Liberia để hỗ trợ dập dịch Ebola.