TV& VIDEO

thực trạng

Thắt “Ruy băng xanh” -  Hứa không xả rác

Thắt “Ruy băng xanh” - Hứa không xả rác

Mỗi dây ruy băng được thắt chặt lên kính chiếu hậu xe và cặp sách như một cam kết thực hiện lời hứa: Không xả rác. Đây chính là thông điệp ý nghĩa của tổ chức "Ruy băng xanh".