TV& VIDEO

thuê bao trả sau

Các nhà mạng chỉ được khuyến mại tối đa 20% với thuê bao trả trước

Các nhà mạng chỉ được khuyến mại tối đa 20% với thuê bao trả trước

VTV.vn - Các nhà mạng chỉ được khuyến mại tối đa 20% với thuê bao trả trước nhằm ngăn chặn các tin nhắn rác trong khi các thuê bao trả sau vẫn được hưởng mức 50%.