TV& VIDEO

thuê bao trả sau

Người dùng tiếp tục nhận được các cuộc gọi lạ từ đầu số quốc tế

Người dùng tiếp tục nhận được các cuộc gọi lạ từ đầu số quốc tế

VTV.vn - Vài ngày gần đây, đã có rất nhiều người phản ánh về tình trạng nhận được các cuộc gọi lạ từ đầu số nước ngoài, với những đầu số như 252, 232, 231 hay 224.