TV& VIDEO

thuế nhà thầu

Giải đáp vướng mắc trong lập Báo cáo tài chính năm 2015

Giải đáp vướng mắc trong lập Báo cáo tài chính năm 2015

VTV.vn - Hội thảo “Hướng dẫn lập và kiểm tra Báo cáo tài chính theo quy định mới năm 2015” do Cộng đồng 1C và Công ty Centax tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội.