TV& VIDEO

thuế suất tiêu thụ đặc biệt

Năm 2016: Áp thuế kiểu mới với ô tô nhập khẩu

Năm 2016: Áp thuế kiểu mới với ô tô nhập khẩu

VTV.vn - Thủ tướng vừa ký Nghị định 108 quy định một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, trong đó có việc thay đổi cách xác định giá tính thuế.