TV& VIDEO

thuế ưu đãi

Ân xá thuế - giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Ân xá thuế - giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

VTV.vn - Chính vì những tác động rõ rệt trong ngắn hạn, ân xá thuế đã trở thành công cụ được áp dụng tại nhiều nước nhằm tăng nguồn thu ngân sách.