TV& VIDEO

thuế và hải quan

Doanh nghiệp FDI mong muốn minh bạch thuế và hải quan

Doanh nghiệp FDI mong muốn minh bạch thuế và hải quan

VTV.vn - Thuế và hải quan là hai lĩnh vực mà các doanh nghiệp FDI mong muốn sự minh bạch nhất tại Việt Nam hiện nay.