TV& VIDEO

thùng thư

Swiss Post thử nghiệm thay tem bằng mã số SMS

Swiss Post thử nghiệm thay tem bằng mã số SMS

 Hãng bưu chính quốc gia Thụy Sỹ - Swiss Post – đã bắt đầu thử nghiệm dịch vụ trả bưu phí qua SMS.