TV& VIDEO

thuở bé

Ra mắt teaser phim “Maleficent”

Ra mắt teaser phim “Maleficent”

Maleficent là tên mụ phù thủy, nhân vật mà Jolie thủ vai, người đã giáng lời nguyền xuống đầu Aurora.