TV& VIDEO

thuốc lá thuế thuốc lá Tổ chức Y tế thế giới

"Tăng thuế thuốc lá" - chủ đề ngày Thế giới không thuốc lá 31/5

"Tăng thuế thuốc lá" - chủ đề ngày Thế giới không thuốc lá 31/5

Hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, sáng nay (30/5), tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức buổi lễ mít tinh với sự tham gia của đại diện nhiều Bộ, ngành và cơ quan tổ chức liên quan. Chủ đề của ngày Thế giới không thuốc lá năm nay là "Tăng thuế thuốc lá".