TV& VIDEO

thuốc phòng ngừa

Phát minh ra thuốc phòng ngừa bệnh suy tim

Phát minh ra thuốc phòng ngừa bệnh suy tim

Bệnh suy tim điều trị rất tốn kém và có khả năng gây tử vong, nhất là ở các nước đang phát triển.