TV& VIDEO

thuốc thử nghiệm Ebola

Thuốc thử nghiệm Ebola cho kết quả khả quan tại Guinea

Thuốc thử nghiệm Ebola cho kết quả khả quan tại Guinea

Theo báo cáo mới công bố của Viện nghiên cứu y khoa Inserm của Pháp, thuốc thử nghiệm Ebola tại Guinea đã mang lại kết quả tích cực.