thương hiệu đình đám

Thêm một vụ đệ đơn phá sản của ngành bán lẽ Mỹ

Thêm một vụ đệ đơn phá sản của ngành bán lẽ Mỹ

VTV.vn - Chuỗi bán lẻ phụ kiện trang sức, khuyên tai xỏ Claire’s đã tuyên bố đệ đơn phá sản.