TV& VIDEO

Thương hiệu thực phẩm an toàn tin dùng

Thương hiệu thực phẩm an toàn tin dùng 2016: Hội đồng khảo sát không tồn tại!

Thương hiệu thực phẩm an toàn tin dùng 2016: Hội đồng khảo sát không tồn tại!

VTV.vn - Các Cục, Bộ chuyên ngành về lĩnh vực ATTP khẳng định không tham gia vào Hội đồng khảo sát chương trình “Thương hiệu thực phẩm an toàn tin dùng năm 2016”.