TV& VIDEO

Thượng nghị sỹ Mỹ

Tính hai mặt của vấn đề sử dụng súng tại Mỹ

Tính hai mặt của vấn đề sử dụng súng tại Mỹ

VTV.vn - Tính hai mặt trong cùng một vụ xả súng đã khiến cho cuộc tranh luận xung quanh vấn đề kiểm soát và quyền sở hữu súng tại Mỹ luôn nóng bỏng.