TV& VIDEO

thương nghiệp

TP.HCM thu hút FDI tăng gần 30%

TP.HCM thu hút FDI tăng gần 30%

 Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, tính đến ngày 20/11, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố đã tăng gần 30% so với cùng kỳ.