TV& VIDEO

thưởng Tết cao nhất

Người lao động mong đợi thưởng Tết

Người lao động mong đợi thưởng Tết

VTV.vn - Mặc dù, thưởng Tết một năm chỉ có một lần nhưng nếu mức thưởng tốt sẽ khiến người lao động có động lực làm việc và gắn bó hơn với doanh nghiệp.