TV& VIDEO

thương thuyết

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi chấm dứt biểu tình

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi chấm dứt biểu tình

Hôm 28/11, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã có bài phát biểu trước toàn dân kêu gọi người biểu tình trở lại bàn thương lượng.