TV& VIDEO

thượng vị

Nên làm gì khi bị đau bụng?

Nên làm gì khi bị đau bụng?

Khi bất kỳ cơ quan nào nằm trong ổ bụng có triệu chứng đau đều được gọi là đau bụng. Tuy nhiên, mỗi một cơ quan khi bị bệnh và đau, có tính chất đau lại khác nhau.