TV& VIDEO

thương vụ mua bán

Dòng vốn ngoại vẫn chảy mạnh vào bất động sản

Dòng vốn ngoại vẫn chảy mạnh vào bất động sản

VTV.vn - Dòng vốn ngoại tiếp tục chảy mạnh vào bất động sản Việt Nam thông qua nhiều thương vụ mua bán và sáp nhập.