TV& VIDEO

thương vụ mua máy bay

Qatar mua 24 máy bay chiến đấu của Pháp

Qatar mua 24 máy bay chiến đấu của Pháp

VTV.vn - Qatar đã ký biên bản ghi nhớ cuối cùng với Pháp về thương vụ mua 24 máy bay chiến đấu đa năng Rafale của quốc gia này.