TV& VIDEO

thường vụ tỉnh ủy

Cảnh báo mối quan hệ không bình thường với doanh nghiệp

Cảnh báo mối quan hệ không bình thường với doanh nghiệp

 Quan hệ không bình thường giữa cán bộ đảng viên có chức quyền với doanh nghiệp sân sau là một dạng tham nhũng đã ở mức đáng báo động, trở thành nguy cơ đối với sự phát triển của đất nước.