TV& VIDEO

Thường Xuân

Trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã miền núi

Trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã miền núi

 Tốt nghiệp ngành Xã hội học, ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), Nguyễn Thị Hương, SN 1989, là đội viên trẻ nhất của Dự án tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú về làm Phó Chủ tịch xã nghèo Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.