TV& VIDEO

thủy điện Đồng Nai 2

Hôm nay, khánh thành nhà máy thủy điện Đồng Nai 2

Hôm nay, khánh thành nhà máy thủy điện Đồng Nai 2

VTV.vn - Hôm nay (16/5), tại Lâm Đồng, công ty thủy điện Trung Nam đã khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy thủy điện Đồng Nai 2.