thủy điện Đrăng Phốk

Đề nghị dừng chuyển đổi rừng thành thủy điện Đrăng Phốk

Đề nghị dừng chuyển đổi rừng thành thủy điện Đrăng Phốk

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị dừng chuyển đổi rừng thành thủy điện Đrăng Phốk.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive