TV& VIDEO

thủy điện Đrăng Phốk

Đề nghị dừng chuyển đổi rừng thành thủy điện Đrăng Phốk

Đề nghị dừng chuyển đổi rừng thành thủy điện Đrăng Phốk

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị dừng chuyển đổi rừng thành thủy điện Đrăng Phốk.