TV& VIDEO

thủy điện Hương Điền

Không có rò rỉ nước ở chân đập thủy điện Hương Điền, TT-Huế

Không có rò rỉ nước ở chân đập thủy điện Hương Điền, TT-Huế

VTV.vn - Đây là khẳng định của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế.