TV& VIDEO

thủy mặc

3 kỷ lục gia Việt Nam lọt Top 30 kỷ lục gia châu Á

3 kỷ lục gia Việt Nam lọt Top 30 kỷ lục gia châu Á

Việt Nam vừa có 3 kỷ lục gia được Tổ chức Kỷ lục châu Á xét duyệt vào Top 30 kỷ lục gia châu Á năm 2013.