TV& VIDEO

thủy thủ bị bắt cóc ở Philippines

Indonesia nỗ lực giải cứu các thủy thủ bị bắt cóc ở Philippines

Indonesia nỗ lực giải cứu các thủy thủ bị bắt cóc ở Philippines

Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 29/3 cho biết Chính phủ nước này đang nỗ lực tìm cách cứu 10 thủy thủ Indonesia bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf bắt cóc hôm 26/3 ở ngoài khơi Philippines.