TV& VIDEO

thuyền đánh cá

Bão Pakhar đổ bộ Trung Quốc, 3 người bị thương

Bão Pakhar đổ bộ Trung Quốc, 3 người bị thương

VTV.vn - Bão Pakhar đổ bộ Trung Quốc đã khiến 3 người bị thương. Đây là cơn bão thứ 14 đổ bộ Trung Quốc trong năm nay.