TV& VIDEO

thuyền nhân

Hai sự kiện khiến Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu ảm đạm

Hai sự kiện khiến Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu ảm đạm

Lãnh đạo 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đang họp thượng đỉnh tại Brussels trong không khí nặng nề và nghi ngại.