TV& VIDEO

tỉ giá USD

ECB kéo dài chương trình kích thích kinh tế đến hết năm 2017

ECB kéo dài chương trình kích thích kinh tế đến hết năm 2017

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ tiếp tục gói kích thích kinh tế đang tiến hành đến hết năm 2017.