TV& VIDEO

tích cực công tác

Ban Chỉ đạo Tây Bắc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ban Chỉ đạo Tây Bắc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng 14/7, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2014. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, chủ trì hội nghị.