TV& VIDEO

tích cực vận động

Đăk Nông tiêm vét vaccine sởi cho trẻ em trên toàn tỉnh

Đăk Nông tiêm vét vaccine sởi cho trẻ em trên toàn tỉnh

Hiện nay, với số lượng vaccine sởi đang có, tỉnh Đăk Nông ưu tiên tiêm vét cho trẻ em từ 9 tháng đến 5 tuổi ở những vùng được xác định là điểm nóng về dịch sởi.