TV& VIDEO

tích đức

Diễn viên Việt Trinh sẽ mở trung tâm chữa bệnh miễn phí

Diễn viên Việt Trinh sẽ mở trung tâm chữa bệnh miễn phí

 Nữ diễn viên nổi tiếng của thập niên 90 nói cô sẽ mở một trung tâm chữa bệnh miễn phí tại Lâm Đồng. Đây là một kế hoạch lớn được cô thực hiện trong năm 2014.