TV& VIDEO

tịch dương

Phương Thanh tập hát tiếng Hoa

Phương Thanh tập hát tiếng Hoa

 Chị 'Chanh' dành nhiều thời gian tập hát nhạc phẩm 'Tịch dương chi ca' nổi tiếng của cố nghệ sĩ Mai Diễm Phương.