TV& VIDEO

tích hợp lịch sử

Tích hợp môn Lịch sử: Nên hay không?

Tích hợp môn Lịch sử: Nên hay không?

VTV.vn - Dự thảo môn Lịch sử được tích hợp trong các môn học khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang gây ra rất nhiều tranh cãi.