tích hợp lịch sử

Tích hợp môn Lịch sử: Nên hay không?

Tích hợp môn Lịch sử: Nên hay không?

VTV.vn - Dự thảo môn Lịch sử được tích hợp trong các môn học khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang gây ra rất nhiều tranh cãi.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive