tích phân

Ôn tập môn Toán: Tích phân, nguyên hàm từng phần

Ôn tập môn Toán: Tích phân, nguyên hàm từng phần

VTV.vn - Tích phân, nguyên hàm từng phần là một trong những phương pháp cơ bản của phần tích phân trong chương trình học phổ thông.