TV& VIDEO

tiêm chích

Vùng ven đô rùng mình trước hiểm họa kim tiêm ma túy

Vùng ven đô rùng mình trước hiểm họa kim tiêm ma túy

Thời gian gần đây, nạn tiêm chích ma túy ngày càng gia tăng với những diễn biến phức tạp tại TP Huế. Đáng báo động hơn trình trạng này đã lan tràn đến các làng quê ven thành phố.