tiềm năng của địa phương

Giao thông hỗ trợ phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

Giao thông hỗ trợ phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

VTV.vn - Hệ thống giao thông của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang dần được hoàn thiện sẽ hỗ trợ phát triển cho nền kinh tế tại đây.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive