TV& VIDEO

tiềm năng của địa phương

Giao thông hỗ trợ phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

Giao thông hỗ trợ phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

VTV.vn - Hệ thống giao thông của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang dần được hoàn thiện sẽ hỗ trợ phát triển cho nền kinh tế tại đây.