TV& VIDEO

tiềm năng phát triển du lịch

70% khách du lịch quốc tế đến Việt Nam “một đi không trở lại"

70% khách du lịch quốc tế đến Việt Nam “một đi không trở lại"

VTV.vn - 70% khách du lịch quốc tế đến Việt Nam sẽ không quay trở lại là số liệu đáng suy nghĩ vừa được công bố trong Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch.